Jürgen Thorwald "Triumf chirurgów" Wyróżniony

Czas trwania: 12 godzin 20 minut
Czyta: Marcin Popczyński
Rok wydania: 2018
ISBN 9788394943783
Próbka:

mp3 - ściągnij fragment

Przełożył Albin Bandurski i Janina Sczaniecka
Rodzaj tekstu:
PEŁEN TEKST
   

„Narkoza, antyseptyka i aseptyka stworzyły mocne podwaliny dla rozwoju chirurgii. Z chwilą ich wprowadzenia (…) gdy ustąpił odwieczny lęk przed zakażeniem, otworzyła się dla chirurgów droga operacyjnego leczenia poszczególnych narządów i układów. Rozpoczęła się walka o usunięcie „białych plam" z mapy organizmu człowieka. (…) Dla chirurgów ze wszystkich części świata było to wezwanie do rozpoczęcia ponadnarodowych zmagań na arenie ich działalności.”