Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec"

 

Czas: 5 godzin 48 minut
Czyta: Jerzy Zelnik
Rok wydania: 2008
ISBN 978-83-60313-22-0
Próbka:  mp3 - ściągnij fragment
Rodzaj tekstu:
PEŁEN TEKST
Opracowanie muzyczne i realizacja: Sonic Alchemy
   

 

Jedną z najbardziej przerażających i fascynujących zarazem cech oblicza świata jest jego nieprzewidywalność. Wiosna, pora rodzenia się nowego życia to symboliczny moment, w którym zaczynają się Kamienie na szaniec. Alek, Zośka, Rudy i ich przyjaciele są wówczas młodymi ludźmi, pełnymi aspiracji, rodzącymi się wraz z przyrodą do dorosłości, do nowego życia. Snują plany na przyszłość, marzą. Wiosna przechodzi w lato, a lato w jesień – równie symboliczny czas powolnego umierania. Jesień ich życia zaczyna się we wrześniu 1939 roku.
Grzegorz Kramarz

Bo to jest książka o wartościach właśnie: o służbie podejmowanej w obliczu niebezpieczeństwa, braterstwie widocznym w poświęceniach wobec przyjaciół i o pracy nad sobą, która jest nieodłącznym elementem wyzwań, przed którymi stają Zośka, Rudy i Alek.
phm. Tomasz Rawski
w latach 2004 – 2006 Komentadt Harcerskiego Szczepu „Uroczysko” im. Aleksandra Kamińskiego